Ảnh của luongminhtan

MÔ HÌNH GIÁO DỤC ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRONG THỜI KỲ MỚI

Giáo dục nói chung và giáo dục âm nhạc ở Việt Nam đang cần có những sự đổi mới phù hợp với bối cảnh hiện tại, hướng tới hòa nhập với thế giới. Bên cạnh những phương pháp dạy học đã được sử dụng và củng cố trong nhiều năm, các phương pháp mới cũng đã được áp dụng trong giáo dục âm nhạc ở trường phổ thông. Bên cạnh những thành công, giáo dục âm nhạc ở Việt Nam vẫn chưa thực sự có được chuyển biến cơ bản và toàn diện.

Ảnh của luongminhtan

Thông báo

Cảm ơn các thành viên đã tham gia công đồng TechMusic.
Để thay đổi thông tin, tên đăng nhập hoặc mật khẩu, xin vui lòng đăng nhập và thay đổi trong "Tài khoản cá nhân" mục "Sửa"
Các cá nhân có nhu cầu tham gia thành viên có thể gửi thông tin tại "Bình luận" dưới đây hoặc vào trang "Liên hệ"

QUẢN TRỊ WEB

Ảnh của duclinh

LOSSLESS Music

Âm Thanh số là gì ?
Âm thanh được ghi trên đĩa CD và định dạng file âm thanh WAV được sử dụng chuẩn định dạng pulse-code modulation (PCM) (tạm dịch là điều biến nhịp, nghĩa là trong analog ta thấy 1 tần số sine diễn tả âm thanh, nhưng trong kĩ thuật số ta không thể có sóng sine mà người ta sử dụng những "nhịp đập" cao thấp khác nhau 1 cách liên tục để diễn tả cần đúng nhất hình dạng sóng sine") . Đây là những tín hiệu âm thanh gốc và hoàn toàn không được nén.

Ảnh của luongminhtan

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KHÍ NHẠC DÂN TỘC VIỆT NAM

Việt Nam là một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh những đặc điểm riêng biệt, nền văn hóa cũng như âm nhạc Việt Nam đều đậm chất Đông Nam Á. Đây là một nền âm nhạc có mối quan hệ chặt chẽ với ngọn nguồn tâm linh, tín ngưỡng và phong tục tập quán. Vì vậy, trong nhiều nghi lễ không thể thiếu thành phần âm nhạc. Mặc dù ban đầu chưa có nhiều nhạc khí xuất hiện nhưng chúng đều được coi là các vật thiêng để giao tiếp với thần linh. 

Trang