Ảnh của quantriweb

Danh sách - Mã số SV SPAN, SPANMN năm 2016 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Sinh viên truy cập trang Đào tạo tín chỉ của trường: tinchi.spnttw.edu.vn Chọn Trang sinh viên hệ tín chỉ, đăng nhập bằng Mã số sinh viên (MSSV) theo danh sách dưới đây, mật khẩu mặc định: 123456 

Sau khi đăng nhập thành công, SV nên đổi mật khẩu để sử dụng.

Xem lịch học và các thông báo khác trong trang Tín chỉ để thực hiện.

 

Ảnh của nguyenphuongmai

SƠ LƯỢC VỀ ÂM NHẠC DÂN GIAN

GS.TSKH. TÔ NGỌC THANH

Dân tộc Việt Nam hình thành trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nó bao gồm nhiều thành phần, ít nhiều có khác nhau về phong tục tập quán, nhưng họ đều là con một gốc, đều thuộc vào chủng tộc Nam Á. Thành phần dân tộc Việt Nam có thể ví như một hình cánh quạt mà trung tâm là người Việt.

Trang