Chủ đề 3: Uống nước nhớ nguồn (AN6-CTST)

  Kế hoạch bài dạy Video dạy hát Niềm tin thắp sáng trong tim em Minh họa gõ đệm Niềm tin thắp sáng trong tim em Video chia đoạn, câu hát Video gõ đệm Video bài đọc nhạc Bài soạn PowerPoint

Chủ đề 2: Bài ca hòa bình (AN6-CTST)

  Karaoke Tiếng chuông và ngọn cờ Minh họa gõ đệm Tiếng chuông và ngọn cờ Đọc và vận động theo tiết tấu – bé Khải Nguyên Vận động theo bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ – bé Khải Nguyên Video dạy cả bài NCTT – cô giáo Lê Diễm Video dạy NCTT mẫu …
Đọc tiếp Chủ đề 2: Bài ca hòa bình (AN6-CTST)