Nhạc sĩ HECTOR BERLIOZ (1803 – 1869)

1. Khái quát Berlioz là nhà giao hưởng đầu tiên của Pháp, người đầu tiên viết giao hưởng lãng mạn có tiêu đề. Âm nhạc của Berlioz rất độc đáo, hình tượng âm nhạc đặc sắc bằng sự tưởng tượng thể hiện sự phản kháng và nổi loạn. Berlioz được coi là người “Sân khấu […]

Read More Nhạc sĩ HECTOR BERLIOZ (1803 – 1869)
Tháng Bảy 12, 2018

Thẻ:,