Nhạc sĩ FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849).

1. Khái quát Chopin là một trong những nhạc sĩ kiệt xuất và tiêu biểu của chủ nghĩa lãng mạn, ông đã đặt nền móng cho nền âm nhạc cổ điển Ba Lan. Tính trữ tình trong âm nhạc của ông là trữ tình yêu nước trên cơ sở gắn chặt với cội nguồn âm […]

Read More Nhạc sĩ FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849).
Tháng Bảy 12, 2018

Thẻ:,