ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT POWERPOINT LÀM PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC

Để sử dụng phần mềm PowerPoint làm phương tiện trực quan trong giảng dạy nên tiến hành theo quy trình sau: 1. Chuẩn bị đề cương bài giảng, tư liệu minh họa: – Chuẩn bị đề cương bài giảng. – Chuẩn bị những tư liệu minh họa cần thiết như: các file âm thanh, video, […]

Read More ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT POWERPOINT LÀM PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC
Tháng Sáu 21, 2018

Thẻ: