PHẦN MỀM BIÊN TẬP VIDEO: ULEAD

Giới thiệu chung Đây là phần mềm khá phổ biến và chuyên nghiệp trong việc biên tập video. Nó có thể cho phép can thiệp cả vào phần tiếng của các file video. Từ các nguồn tư liệu khác nhau như: video, picture, audio chúng ta có thể dựng thành 1 video hoàn chỉnh phục […]

Read More PHẦN MỀM BIÊN TẬP VIDEO: ULEAD
Tháng Sáu 21, 2018

Thẻ: